Aktywne Zabrze.

Kliknij w odpowiednią ikonę w zależniości od dyscypliny.

Regulamin projektu Aktywne Zabrze

 1. Projekt Aktywne Zabrze to cykl bezpłatnych szkoleń instruktorskich i trenerskich z dyscyplin sportowych:  aquaaerobic, badminton, bieganie, fitness, kolarstwo MTB, kolarstwo szosowe, narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, nordic walking, piłka nożna, siłownia, speedminton, spinning, snowboard, szachy, tenis, wspinaczka halowa, yoga, przeznaczonych dla mieszkańców Zabrza.
 2. Uczestnikiem zajęć, szkolenia i treningów, może być osoba, która dokona zgłoszenia w Punkcie Informacji o Mieście przy ul. Powstańców 2/1 osobiście lub telefonicznie pod nr 32 2717276, a przed rozpoczęciem zajęć, w biurze obsługi zajęć, potwierdzi swoją obecność (w przypadku osoby niepełnoletniej, formalności dokonuje prawny opiekun- pisemna zgoda na udział w zajęciach ( i samodzielny/ lub nie powrót po zajęciach do domu)).
  Osoby, które zapiszą się na dowolne zajęcia Aktywnego Zabrza w Punkcie Informacji o Mieście, a nie będą mogły w nich uczestniczyć, zobowiązane są poinformować o tym fakcie telefonicznie, bądź osobiście Punkt Informacji o Mieście. Jeżeli nie poinformują Punktu o swojej nieobecności, nie będą mogły uczestniczyć w następnych zajęciach danej dyscypliny.
 3. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zajęciach/ szkoleniu/ treningu/ zawodach za zgodą osoby dorosłej. Opiekun osoby niepełnoletniej, przed rozpoczęciem zajęć oddaje organizatorowi  podpisaną zgodę  o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sportowej na którą zgłasza swego podopiecznego. Druk zgody wypełnia opiekun (druk do pobrania ze strony www.aktywnezabrze.pl).
 4. Uczestnicy szkolenia/ treningu/ zawodów, dojeżdżają na miejsce zajęć we własnym zakresie, a osoba niepełnoletnia wraz z opiekunem.
 5. Uczestnicy projektu ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie. Aktywne Zabrze nie ubezpiecza uczestników projektu.
 6. Uczestnicy samodzielnie dokonują zakupu karnetów na wyciągi w kasach ośrodka narciarskiego, umożliwiające im  korzystanie z tras narciarskich w trakcie zajęć z narciarstwa zjazdowego i snowboardu.
 7. Aktywne Zabrze nie zapewnia uczestnikom rezerwacji karnetów.
 8. Aktywne Zabrze umożliwia rezerwację sprzętu do uprawiania narciarstwa biegowego w dniu zajęć. Uczestnik zajęć, z wyprzedzeniem dokonuje rezerwacji i wypożyczenia sprzętu po wcześniejszym zapisaniu się na szkolenie w Punkcie Informacji o Mieście. Organizator nie zapewnia rezerwacji i wypożyczenia sprzętu do narciarstwa zjazdowego i snowboardu.
 9. Aktywne Zabrze w trakcie szkolenia/ treningu/ zawodów z narciarstwa zjazdowego umożliwia wyznaczonym osobom przejazdy wytyczoną trasą poprzez tyczki przegubowe lub treningowe softpole. Organizator w trakcie szkolenia/ treningu prowadzi szkolenie narciarskie na poziomie sportowym, oraz podstawowym.
 10. Aktywne Zabrze podzieli uczestników szkolenia/ treningu ze względu na stopień zaawansowania, zajęcia będą odbywać się w grupach.
 11. Niepełnoletni uczestnik zajęć z narciarstwa zjazdowego bierze udział w zajęciach w kasku narciarskim- brak kasku narciarskiego jest jednoznaczny z niedopuszczeniem uczestnika do zajęć.
 12. Każdy uczestnik treningu na tyczkach obowiązkowo jeździ w kasku narciarskim.
 13. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych szkolenia/ treningu/ zawodów organizator może skrócić czas trwania zajęć lub odwołać zajęcia.
 14. Wyznaczona tyczkami trasa przejazdu będzie ogólnodostępna dla innych użytkowników stoku.
 15. Szkolenie z narciarstwa zjazdowego na poziomie zaawansowanym może odbywać się poprzez indywidualne konsultacje.
 16. Szkolenie z narciarstwa biegowego odbywać się będzie z podziałem na grupy zaawansowania w zespołach.
 17. W trakcji zajęć z kolarstwa, każdy niepełnoletni uczestnik bierze udział w zajęciach w kasku rowerowym- sztywnym- brak kasku jest równoznaczny z niedopuszczeniem uczestnika do zajęć.
 18. Biorąc udział w zajęciach uczestnik zajęć ma obowiązek przestrzegać przepisów kodeksu drogowego.
 19. W przypadku zgłoszenia się do zajęć/ szkolenia/ treningu/ zawodów osoby z niesprawnym technicznie sprzętem organizator może odmówić udziału w zajęciach. Ostateczna decyzja należy do osoby prowadzącej zajęcia lub organizatora.
 20. Biorąc udział w zajęciach: BIEGANIE, FITNESS, KOLARSTWO MTB, KOLARSTWO SZOSOWE, NARCIARSTWO BIEGOWE, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, NORDIC WALKING, SNOWBOARD, SPINNING®, WSPINACZKA HALOWA, oraz wszelkich innych zajęciach sportowych organizowanych przez Aktywne Zabrze i jego partnerów uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania ogólno rozumianych zasad bezpieczeństwa oraz bezwzględnemu podporządkowaniu się instrukcjom i poleceniom osoby prowadzącej zajęcia.
 21. Aktywne Zabrze zwraca się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa w trakcie udziału w całym projekcie.
 22. Dokonując zgłoszenia do udziału w zajęciach uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem projektu oraz potwierdza jego akceptację.
 23. Przebieg i udział w  zawodach finałowych dla każdej z dyscyplin objętej projektem będzie regulował odrębny regulamin.
 24. Potwierdzając udział w zajęciach/ szkoleniu/ treningu/ zawodach uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie swojej osoby w trakcie zajęć/ treningu/ szkoleniu/ zawodów oraz w chwili ich zakończenia- dekorowania, wyraża również zgodę na udzielenie wywiadu obecnym mediom zaproszonym przez organizatora oraz wykorzystaniem tych materiałów przez Aktywne Zabrze oraz podmioty i partnerów z nim współpracujących w sposób dowolny w kraju i za granicą.
 25. Ostateczna interpretacja regulaminu, dopuszczenie do zajęć projektu Aktywne Zabrze i wszelkie decyzje związane z realizacją projektu należą do organizatora.
 26. Zgłaszając się na zajęcia/ podpisując się na liście uczestników projektu Aktywne Zabrze, uczestnik potwierdza, że jest zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań do uprawiana sportów realizowanych w projekcie.
 27. Biorąc udział w zajęciach Aktywnego Zabrza każdy uczestnik oświadcza, że:
 • bezwzględnie będę stosował się do poleceń organizatorów i prowadzących zajęcia
 • nie będę wnosił roszczeń w stosunku do organizatora i prowadzących zajęcia w przypadku uszczerbku na  zdrowiu powstałej z mojej winy
 • nie będę wnosił roszczeń w stosunku do organizatora i prowadzących zajęcia w przypadku szkody materialnej powstałej z mojej winy 

Jak będą zawody – tu zapoznasz się z ich regulaminem.

Turniej Tenisa Stołowego

MIEJSCE: Hala sportowa, Korty tenisowe w Zabrzu ul. Piłsudskiego 83

TERMIN 26.05.2024 r. (niedziela)

Odprawa techniczna o godz. 10:30

I runda godz.10:30

UWAGI Organizator zapewnia sprzęt do gry w tenisa stołowego. Turniej OPEN dla wszystkich niezależnie od wieku (osobno kategoria K i M). W zależności od ilości zgłoszeń organizator decyduje o systemie gry.

Nagrody: 3 miejsca Kobiety, 3 miejsca Mężczyźni

 

 

Turniej Szachowy w Plenerze

MIEJSCE Korty tenisowe w Zabrzu ul. Piłsudskiego 83

TERMIN 26.05.2024 r. (niedziela)

Odprawa techniczna o godz. 10:30

I runda godz.10:30

UWAGI Organizator zapewnia sprzęt szachowy. Turniej OPEN dla wszystkich niezależnie od wieku. Gramy systemem szwajcarskim : 7 rund po 5 min na zawodnika.

Nagrody: 3 miejsca OPEN, juniorzy do lat 8 – 3 miejsca , juniorzy do lat 12 – 3 miejsca

 

Turniej Tenis 10

MIEJSCE Korty tenisowe w Zabrzu ul. Piłsudskiego 83

TERMIN 26.05.2024 r. (niedziela)

Odprawa techniczna o godz. 10:30

I runda godz.10:30

UWAGI Organizator zapewnia sprzęt do gry w tenisa

W zależności od ilości zgłoszeń organizator decyduje o systemie gry.

Turniej przeznaczony dla dzieci w wieku 7-10 lat.

Nagrody:  3 miejsca chłopcy, 3 miejsca dziewczynki

 

Turniej Tenis OPEN

MIEJSCE Korty tenisowe w Zabrzu ul. Piłsudskiego

TERMIN 26.05.2024 r. (niedziela)

Odprawa techniczna o godz. 10:30

I runda godz.10:30

UWAGI Organizator zapewnia sprzęt do gry w tenisa W zależności od ilości zgłoszeń organizator decyduje o systemie gry. Turniej OPEN dla młodzieży i dorosłych (osobno kategoria K i M). W zależności od ilości zgłoszeń organizator decyduje o systemie gry.

Nagrody: 3 miejsca Kobiety, 3 miejsca Mężczyźni

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika (zgody rodzica) na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie), a także na wprowadzenie ich do systemów informatycznych w ramach realizacji zadania (zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt.1 Ustawy z dnia 9.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Zgoda rodzica dotyczy również wszelkich zdjęć i materiałów filmowych z udziałem zawodnika, umieszczaniem ich na stronach internetowych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

 

Scroll to Top